เลนส์เสริม ICL กับวิธี LASIK ต่างกันอย่างไร

  • LASIK เป็นการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ โดยการใช้เลเซอร์ขัดและปรับแต่งเนื้อเยื่อกระจกตา ซึ่งวิธีเลสิกนี้มีข้อจำกัดในผู้ที่มีกระจกตาบาง จะไม่สามารถทำเลสิกได้ และวิธีเลสิกเมื่อทำแล้วจะอยู่ถาวรตลอดชีวิต และผู้ที่ทำ LASIK มักจะมีภาวะตาแห้งร่วมด้วย เนื่องจากมีการสูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตาบางส่วน

 

  • ส่วนเลนส์เสริม ICL เป็นการใส่เลนส์ที่สร้างจากวัสดุที่ร่างกายยอมรับ เข้าไปบริเวณหลังกระจกตาเท่านั้น จะไม่มีการขัดหรือปรับแต่งกระจกตา โดยเลนส์จะอยู่ถาวร แต่ก็สามารถถอดออกได้หากมีความจำเป็นในอนาคต

 

 

 

   EVO  LASIK  PRK
การมองเห็นคมชัด ใช่ ใช่ ใช่
ขั้นตอนการรักษา 20-30นาที ใช่ ใช่ ใช่
การตัดแต่งเนื้อเยื่อกระจกตา ไม่สูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตา สูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตา สูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตา
การเกิดภาวะตาแห้ง ไม่ทำให้เกิดภาวะตาแห้ง มีโอกาสเกิดภาวะตาแห้ง 20% มีโอกาสเกิดตาแห้ง

 

 

  EVO LASIK PRK
การถอดออก หรือ การย้อนกลับการรักษา สามารถถอดออกได้,ย้อนกลับไปก่อนการรักษาได้ ไม่สามารถย้อนกลับไปสภาพก่อนการรักษาได้ ไม่สามารถย้อนกลับไปสภาพก่อนการรักษาได้
ความยืดหยุ่นในการรองรับการรักษาในอนาคต ยืดหยุ่นเนื่องจากถอดออกได้ มีข้อจำกัด หากการรักษานั้นเกี่ยวข้องกับกระจกตา มีข้อจำกัด หากการรักษานั้นเกี่ยวข้องกับกระจกตา
ผู้ที่มีกระจกตาบาง ทำได้ มีข้อจำกัด มีข้อจำกัด
การป้องกันรังสี UV ป้องกันรังสี UV ไม่ป้องกัน ไม่ป้องกัน
การเข้ากันกับร่างกาย ใช่ ขึ้นกับเลเซอร์ ขึ้นกับเลเซอร์
ได้รับการยอมรับมายาวนาน ใช่ ใช่ ใช่

 

 

 

 


ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเลนส์เสริม ICL