ขั้นตอนการใส่เลนส์เสริม ICL


ก่อนเข้ารับการรักษาอาการสายตาผิดปกติด้วยเลนส์เสริม ICL คนไข้จะได้รับการตรวจและประเมินสภาพดวงตาก่อนเข้ารับการรักษา ศูนย์จะทำการตรวจสุขภาพดวงตาและสายตา เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับเลนส์เสริม ICL ให้เหมาะสมกับดวงตาและค่าสายตาของคนไข้ และนัดหมายกับคนไข้ในวันที่ใส่เลนส์อีกครั้ง

 

 1. พยาบาลจะหยอดยาขยายม่านตาและยาชา

 

 

2. จักษุแพทย์จะเปิดช่องเล็กๆขนาด 3 mm บริเวณช่องด้านข้างของกระจกตา โดนคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเพราะมีการหยอดยาชาไว้

 

3. จักษุแพทย์จะใส่เลนส์เสริม ICL ผ่านช่องขนาดเล็กที่เปิดไว้ และทำการจัดตำแหน่งให้เหมาะสมกับดวงตา  

 

 

4. ขาของเลนส์เสริม จะถูกจัดให้อยู่ ที่บริเวณรอยเว้าภายใต้ม่านตา

 

 

5. เลนส์เสริม จะถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยจักษุแพทย์

 

 

 

 

 


ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเลนส์เสริม ICL