ผู้ที่เหมาะสมกับการใส่เลนส์เสริม ICL 


 

มีค่าสายตาสั้น สายตายาวอยู่ในช่วง 300 – 1900 หรือสายตาเอียงอยู่ในช่วง 100 – 600
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 45 ปี
ไม่มีโรคทางตาอื่นๆ ไม่เคยได้รับการผ่าตัดตามาก่อน โดยเฉพาะการผ่าตัดด้านกระจกตา
มีความลึกของช่องด้านหน้าลูกตาเพียงพอ (แพทย์จะเป็นผู้ประเมิน หลังจากตรวจวัดตาด้วยเครื่องมือต่างๆ)
ไม่ได้เปลี่ยนแว่นสายตาที่มีค่าสายตาแตกต่างไปจากเดิม 0.5 ไดออปเตอร์ ในระยะเวลา 1 ปี
ผู้ที่มีอาการตาแห้ง กระจกตาบาง และผู้ที่ไม่สามารถทำเลสิกได้

 

 

 

 


ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเลนส์เสริม ICL