ข้อดีของเลนส์เสริม ICL
มองเห็นคมชัด

    • ผลการรักษาดีเยี่ยม 99.4% ของคนไข้เลือกรับการรักษาด้วย ICL อีกครั้ง
    • การมองเห็นในเวลากลางคืนชัดเจน คนไข้ส่วนใหญ่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดี

 


 

ไม่ก่อให้เกิดภาวะตาแห้ง (Dry eye syndrome)

 

  • การใส่เลนส์เสริม ICL จะไม่มีการขัดกระจกตาหรือปรับแต่งรูปทรงของกระจกตา จะไม่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตา จึงไม่ทำให้เกิดอาการตาแห้ง

 

 


 

สามารถอดออกจากดวงตาได้

  • เมื่อใส่เลนส์เสริม ICL ไปแล้ว ในอนาคตท่านสามารถนำออกจากดวงตาได้ เพื่อรองรับการรักษาที่จำเป็นด้วยเทคโนโลยีอื่นๆได้ในอนาคต

 


 

 

เป็นธรรมชาติกับดวงตา

 

  • การใส่เลนส์เสริม ICL เป็นเพียงการใส่เลนส์เข้าไปในดวงตา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระจกตาหรือมีการสูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตา รวมถึงวัสดุของเลนส์เสริม ICL เป็นวัสดุที่ชื่อ "คอลลาเมอร์" ซึ่งทำมาจากธรรมชาติ จึงมีความเป็นธรรมชาติกับดวงตามากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น

 


 

 

ป้องกันรังสี UV

  • เลนส์เสริม ICL จะช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากรังสี UV จากแสงดวงอาทิตย์ได้ โดยที่เลนส์ยังคงคุณสมบัติให้แสงผ่านได้ทั้งหมด

 

 


 

 

ขั้นตอนการรักษาที่รวดเร็วและระยะฟื้นตัวสั้น

  • ขั้นตอนการใส่เลนส์เสริม ICL ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที หรือบางทีอาจจะเร็วกว่านี้ และหลังใส่เลนส์แล้ว คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติภายหลังการรักษาภายในไม่กี่วัน พร้อมการมองเห็นที่คมชัดกว่าเดิม

 


 

 

แก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติได้กว้าง

  • ICL ช่วยแก้ไขปัญหาการมองเห็นผิดปกติ ในค่าสายตาสั้นระดับปานกลางจนถึงมาก คนไข้ส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขภาวะการมองเห็นผิดปกติด้วยวิธีเลสิก เนื่องจากมีค่าสายตาที่สูงมากและมีกระจกตาบาง

 

 

 

 

 


ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเลนส์เสริม ICL